संत निळोबाराय अभंग

देवाभेटीं संतपण विरे – संत निळोबाराय अभंग – ११९०

देवाभेटीं संतपण विरे – संत निळोबाराय अभंग – ११९०


देवाभेटीं संतपण विरे ।
देवपण नुरे संतभेटीं ॥१॥
ब्रम्हानंदे निमग्न झाले ।
आप विसरले आपणां ॥२॥
भक्तीचे आवडीं झाले भिन्न ।
एकचि जीव प्राण उभयतां ॥३॥
निळा म्हणे स्वसुखा लोभा ।
एकचि प्रभा दो ठायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देवाभेटीं संतपण विरे – संत निळोबाराय अभंग – ११९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *