संत निळोबाराय अभंग

भक्त् पूजिती भगवंता – संत निळोबाराय अभंग – ११९३

भक्त् पूजिती भगवंता – संत निळोबाराय अभंग – ११९३


भक्त् पूजिती भगवंता ।
भगवंत पूजी आपुल्या भक्तां ॥१॥
ऐसा प्रीतीचा कळवळा ।
परस्परें हा सोहळा ॥२॥
भक्ता देवातेंचि उमगी ।
देवहि धांवे तयालागीं ॥३॥
निळा म्हणे एकीं एक ।
वसोनि भिन्नत्वाचें बीक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्त् पूजिती भगवंता – संत निळोबाराय अभंग – ११९३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *