संत निळोबाराय अभंग

म्हणवूनि तुम्हा नित्य आठविती – संत निळोबाराय अभंग – ११९६

म्हणवूनि तुम्हा नित्य आठविती – संत निळोबाराय अभंग – ११९६


म्हणवूनि तुम्हा नित्य आठविती ।
या हो या हो म्हणती पांडुरंगा ॥१॥
तुम्हीं धांवोनियां येतां वरावरी ।
पुरवितां श्रीहरि आर्त त्यांचें ॥२॥
न साहे वियोग तुम्हां उभयतां ।
देवां आणि भक्तां एकवंकी ॥३॥
निळा म्हणे दोन्ही पिंड एक जीव ।
जाणती हा भाव निगमादिक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

म्हणवूनि तुम्हा नित्य आठविती – संत निळोबाराय अभंग – ११९६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *