संत निळोबाराय अभंग

नाहीं त्या उरलें दुजें कृष्णविण – संत निळोबाराय अभंग १२

नाहीं त्या उरलें दुजें कृष्णविण – संत निळोबाराय अभंग १२


नाहीं त्या उरलें दुजें कृष्णविण ।
ब्राह्य अंत:करण कृष्ण झाला ॥१॥
जीवाचाही जिव शिवाचाही शिव ।
देहीं देहभाव कृष्ण झाला ॥२॥
शब्दा शब्दविता बोधा बोधविता ।
चित्ता चेतविता झाला कृष्ण ॥३॥
निळा म्हणे कृष्णें केलें कृष्णाकार ।
सबाह्य अंतर रंगविलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं त्या उरलें दुजें कृष्णविण – संत निळोबाराय अभंग १२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *