संत निळोबाराय अभंग

निज भक्ताची आवडी- संत निळोबाराय अभंग – १२२३

निज भक्ताची आवडी- संत निळोबाराय अभंग – १२२३


निज भक्ताची आवडी ।
सांभाळी त्या घडी घडीं ॥१॥
राखोनियां भूक तहान ।
करी त्याचा बहुमान ॥२॥
वस्त्रें भूषणें पूरवी ।
चिंता त्याची वाहे जिवीं ॥३॥
निळा म्हणे त्याचें उणें ।
नेदी पडों कवण्या गुणें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

निज भक्ताची आवडी- संत निळोबाराय अभंग – १२२३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *