संत निळोबाराय अभंग

भाव शुध्द तरी – संत निळोबाराय अभंग – १२४५

भाव शुध्द तरी – संत निळोबाराय अभंग – १२४५


भाव शुध्द तरी ।
प्रगटे येऊनि अंतरीं ॥१॥
उरों नेदी तया भिन्न ।
करी आपणा समान ॥२॥
भरोनियां सृष्टीं ।
आपणाचि त्या पाठीपोटीं ॥३॥
निळा म्हणे राहे ।
कवळूनियां अंतर्बाहे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भाव शुध्द तरी – संत निळोबाराय अभंग – १२४५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *