संत निळोबाराय अभंग

मागें ऐकिले पवाडे याचे – संत निळोबाराय अभंग – १२४९

मागें ऐकिले पवाडे याचे – संत निळोबाराय अभंग – १२४९


मागें ऐकिले पवाडे याचे ।
आजीं ते साचे कळों आले ॥१॥
आपुलियाचि स्वानुभवा ।
आलें तेव्हां साच कळलें ॥२॥
आणुनी मोहरा संकट टाळी ।
गोणी दुष्काळीं दाणियाची ॥३॥
निळा म्हणे प्रयोजनीं ।
साहित्य घेउनी संपादिलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मागें ऐकिले पवाडे याचे – संत निळोबाराय अभंग – १२४९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *