संत निळोबाराय अभंग

एकचि वचन मानस पायीं – संत निळोबाराय अभंग – १२८२

एकचि वचन मानस पायीं – संत निळोबाराय अभंग – १२८२


एकचि वचन मानस पायीं ।
ठेविले नवाई काय सांगों ॥१॥
धन्य ते संत धन्य ते संत ।
जाणती हद्रत सकळांचे ॥२॥
दवडुनी अभिमान देवाचि देती ।
आणिकांही करिती आपणासें ॥३॥
निळा म्हणे अघटित चर्या ।
लागतांचि पायां पालटती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एकचि वचन मानस पायीं – संत निळोबाराय अभंग – १२८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *