संत निळोबाराय अभंग

ज्यांची वचनें ऐके देव – संत निळोबाराय अभंग – १३१३

ज्यांची वचनें ऐके देव – संत निळोबाराय अभंग – १३१३


ज्यांची वचनें ऐके देव ।
पंढरिराव प्रीतीनें ॥१॥
भेटविती भेटे तया ।
पसरुनियां निज कर ॥२॥
जें जें तया वाटे गोड ।
तें तें कोड पुरउनी ॥३॥
निळा म्हणे जवळी राहे ।
त्यांची पाहे निज वास ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्यांची वचनें ऐके देव – संत निळोबाराय अभंग – १३१३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *