संत निळोबाराय अभंग

पाहोनियां आले ठाव – संत निळोबाराय अभंग – १३४६

पाहोनियां आले ठाव – संत निळोबाराय अभंग – १३४६


पाहोनियां आले ठाव ।
संत गांव सुखाचा ॥१॥
त्याचि दाविताती वाटा ।
सुगमा वैकुंठा जावया ॥२॥
बाळया भोळया सात्विक लोकां ।
करुनी नेटका उपदेश ॥३॥
निळा म्हणे परोपकारा ।
लागीं वसुंधरा विचरती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पाहोनियां आले ठाव – संत निळोबाराय अभंग – १३४६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *