संत निळोबाराय अभंग

बहुत भाग्यें भूमंडळा – संत निळोबाराय अभंग – १३५१

बहुत भाग्यें भूमंडळा – संत निळोबाराय अभंग – १३५१


बहुत भाग्यें भूमंडळा ।
आले सकळां उध्दराया ॥१॥
वर्तोनियां दाविती लोकां ।
पाविती परिपाका आणिकांही ॥२॥
सहज त्यांचा क्रीडा खेळ ।
हाचि मंगळ सुखकर्ता ॥३॥
निळा म्हणे हें महीतळ ।
ज्याचिया अढळ धर्मक्रिया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुत भाग्यें भूमंडळा – संत निळोबाराय अभंग – १३५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *