संत निळोबाराय अभंग

भक्त भावाच्या संपत्ती – संत निळोबाराय अभंग – १३५६

भक्त भावाच्या संपत्ती – संत निळोबाराय अभंग – १३५६


भक्त भावाच्या संपत्ती ।
भोगा ऐश्वयें श्रीपती ॥१॥
करा त्यांचे समाधान ।
न सांडितां सिंहासन ॥२॥
केली नामाची घोकणी ।
जिहीं तुमच्या चक्रपाणी ॥३॥
निळा म्हणे ठेविली जिहीं ।
निष्ठा अखंड तुमचे पायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्त भावाच्या संपत्ती – संत निळोबाराय अभंग – १३५६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *