संत निळोबाराय अभंग

भूतीं भगवंत देखिला – संत निळोबाराय अभंग – १३६५

भूतीं भगवंत देखिला – संत निळोबाराय अभंग – १३६५


भूतीं भगवंत देखिला ।
मानामान सहजचि गेला ॥१॥
तुमचे कृपेचि हे जाती ।
स्वरुपीं वेध झाला वृत्ती ॥२॥
व्देषाव्देष निंदा नेणे ।
चिंता असूया पळती भेणें ॥३॥
निळा म्हणे भूतमांत्रीं ।
झाला कृपेसी तो धात्री ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भूतीं भगवंत देखिला – संत निळोबाराय अभंग – १३६५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *