संत निळोबाराय अभंग

एकचि आशिर्वाद देती – संत निळोबाराय अभंग – १३८२

एकचि आशिर्वाद देती – संत निळोबाराय अभंग – १३८२


एकचि आशिर्वाद देती ।
जरी अवलोकिती कृपेनें ॥१॥
तरी त्या पावविती पदा ।
जेथें सर्वदा रमती मुनी ॥२॥
निश्चयाचें देणें त्याचें ।
हरिती जीवाचें जीवपण ॥३॥
निळा म्हणे अगाध वाचा ।
संत वरदाचा महिमा हा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

एकचि आशिर्वाद देती – संत निळोबाराय अभंग – १३८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *