संत निळोबाराय अभंग

सर्वकाळीं एकात्मता – संत निळोबाराय अभंग – १४१९

सर्वकाळीं एकात्मता – संत निळोबाराय अभंग – १४१९


सर्वकाळीं एकात्मता ।
जोडली त्या भाग्यवंता ॥१॥
ज्याचा गेला अहंकार ।
गळोनीया मद मत्सर ॥२॥
जें जें दृष्टीपुढें देखें ।
तें तें हरीरुपें वोळखे ॥३॥
निळा म्हणे नित्य केला ।
पूर्णबोधें उदो त्याला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सर्वकाळीं एकात्मता – संत निळोबाराय अभंग – १४१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *