संत निळोबाराय अभंग

भेटवाल पंढरीनाथ – संत निळोबाराय अभंग – १४५०

भेटवाल पंढरीनाथ – संत निळोबाराय अभंग – १४५०


भेटवाल पंढरीनाथ ।
तुम्हीचि संत कृपाळु ॥१॥
म्हणोनि येतों काकुळती ।
पुढतोंपुढती कींव भाकीं ॥२॥
इतरांची मी न करीं आस ।
झालों दास तुमचाची ॥३॥
निळा म्हणे ठेवा पायीं ।
यावरी कायी विनवूं मी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भेटवाल पंढरीनाथ – संत निळोबाराय अभंग – १४५०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *