संत निळोबाराय अभंग

खेळवी चालवी – संत निळोबाराय अभंग – २२९

खेळवी चालवी – संत निळोबाराय अभंग – २२९


खेळवी चालवी ।
हातीं धरुनियां नाचवी ॥१॥
ऐसी कृपेची ओतली ।
माझी विठाई माउली ॥२॥
जाणे भुक तहान ।
वारा लागों नेदी ऊन ॥३॥
निळा म्हणे लाड ।
पुरवी करुनियां कोड ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

खेळवी चालवी – संत निळोबाराय अभंग – २२९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *