संत निळोबाराय अभंग

पेहरंब्याचे सोई गे – संत निळोबाराय अभंग – २४६

पेहरंब्याचे सोई गे – संत निळोबाराय अभंग – २४६


पेहरंब्याचे सोई गे सारविसी भुई ।
परि येथें तेथें असे अवघाचि हरि पाही ॥१॥
कापवितां हात जरी सावधान चित्त ।
तरीच होईल मान न पवतां घातपात ॥२॥
नाचविसी पाय गे घोळसूनि भोय ।
परि नग्न दाखवितां जगीं हासे होय ॥३॥
निळा म्हणे बरा गे विचार करी धीरा ।
आठवूनि हदयांत राहे शारंगधरा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पेहरंब्याचे सोई गे – संत निळोबाराय अभंग – २४६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *