संत निळोबाराय अभंग

चाल म्हणसी बाईगे – संत निळोबाराय अभंग – २५३

चाल म्हणसी बाईगे – संत निळोबाराय अभंग – २५३


चाल म्हणसी बाईगे खेळों लपंडाई ।
जेथें तेथें साक्ष कान्हा लपो कोणें ठाई ॥१॥
झाकुनियां डोळा गे लपविली चपळा ।
लेपों जाति जेथें तेथें कलकलिती बाळा ॥२॥
पडसाई नसे गे अवघाचि प्रकाशे ।
सर्वठाई व्यापूनि आत्म वनमाळि वसे ॥३॥
निळा म्हणे खेळगे अवघाचि हो पळ ।
जेथें तेथें साक्षपणें वतें हा गोपाळ ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चाल म्हणसी बाईगे – संत निळोबाराय अभंग – २५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *