संत निळोबाराय अभंग

सूरकांडी बैसोनि खोडीं – संत निळोबाराय अभंग – २५९

सूरकांडी बैसोनि खोडीं – संत निळोबाराय अभंग – २५९


सूरकांडी बैसोनि खोडीं चढसी झाडावरी ।
मोडलिया डाहाळी खांदी पडशील अघोरीं ॥१॥
वेंघ ऐशावरी घेऊनि सवें हरि ॥२॥
जगडवाळ झाड वरी खांदयाहि वांकुडया ।
उलंडल्या वरुनि हात मोडतील मांडया ॥३॥
निळा म्हणे श्रीहरी ते दृष्टी धरुनियां ।
वेंघे वरी जाई दुरी न पवसी अपाया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सूरकांडी बैसोनि खोडीं – संत निळोबाराय अभंग – २५९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *