संत निळोबाराय अभंग

सुकुमार सुंदर – संत निळोबाराय अभंग २६

सुकुमार सुंदर – संत निळोबाराय अभंग २६


सुकुमार सुंदर ।
अंगकांति मनोहर ॥१॥
विठो घननीळ सांवळा ।
लावण्यें मदनाचा पुतळा ॥२॥
कसीयेला पीतांबर ।
चरणीं ब्रीदाचा तोडर ॥३॥
निळा म्हणे माळा कंठी ।
मुगुटीं मोरविसावेटी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सुकुमार सुंदर – संत निळोबाराय अभंग २६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *