संत निळोबाराय अभंग

गोपाळ विनोदें बोलती – संत निळोबाराय अभंग – २७०

गोपाळ विनोदें बोलती – संत निळोबाराय अभंग – २७०


गोपाळ विनोदें बोलती ।
तिरस्कारिती गोविंदा ॥१॥
लाज ना भये नाहीं काम यासी ।
मोकळा सकळांसी ठाउका असें ॥२॥
उगाचि बैसे पाहे खेळ ।
भोवंडा सकळ आपणांतूनि ॥३॥
निळा म्हणे भोगुनी सोळा सहस्त्र नारी ।
कैसा ब्रम्हचारी म्हणवितसे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गोपाळ विनोदें बोलती – संत निळोबाराय अभंग – २७०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *