संत निळोबाराय अभंग

नि:सीम भाव देखोनियां – संत निळोबाराय अभंग – २८४

नि:सीम भाव देखोनियां – संत निळोबाराय अभंग – २८४


नि:सीम भाव देखोनियां हरि ।
केली स्वीकारी पूजा त्याची ॥१॥
पत्र पुष्प तोय फल ।
घाली सकळ मुखींचि तें ॥२॥
कांहींची नेदी जाऊं वांया ।
पाहे भक्तांचिया हाताकडे ॥३॥
निळा म्हणे संतोष मानी ।
क्षीराब्धीहुनी परमामृता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नि:सीम भाव देखोनियां – संत निळोबाराय अभंग – २८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *