संत निळोबाराय अभंग

नमोजि विश्वतीता – संत निळोबाराय अभंग ३

नमोजि विश्वतीता – संत निळोबाराय अभंग ३


नमोजि विश्वतीता ।
विश्रवव्यापका श्रीअनंता ।
परात्परा सद्गुरुनाथा ।
ईश्रवरनियंता सकळादी ॥१॥
तुमचा अनुग्रहो झालिया ।
निरसे मोह ममता माया ।
करुनी उपदेश ब्रम्हया ।
निजात्मपदी स्थापिसी ॥२॥
सनकादिकांचे चिंतन ।
नाम तुमचे अनुसंधान ।
त्यातें स्वरुप स्थिती पावउन ।
ठेविसी निमग्न निजानंदी ॥३॥
शुक्र प्रल्हाद नारद ।
पावोनिया तुमचा बोध ।
करिती सदा ब्रम्हानंद ।
तारिती कीर्तने आणि‍का ॥४॥
निळा म्हणे परमानंदा ।
परात्परा सच्चिदानंदा ।
सद्गुरुराया निजात्मबोधा ।
कृपेस्तव लाहिजे तुमाचिये ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नमोजि विश्वतीता – संत निळोबाराय अभंग ३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *