संत निळोबाराय अभंग

आला स्वइच्छा पंढरपुरा – संत निळोबाराय अभंग – ३०५

आला स्वइच्छा पंढरपुरा – संत निळोबाराय अभंग – ३०५


आला स्वइच्छा पंढरपुरा ।
सांडूनियां क्षीरसागरा ॥१॥
पुढें देखोनियां इटे ।
चरण ठेविले गोमटे ॥२॥
दोन्हीं हात कटावरी ।
ठेवूनि परमात्मा श्रीहरी ॥३॥
निळा म्हणे जगदोध्दार ।
करीत उभा निरंतर ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आला स्वइच्छा पंढरपुरा – संत निळोबाराय अभंग – ३०५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *