संत निळोबाराय अभंग

पंढरिहूनी गांवा जातां – संत निळोबाराय अभंग – ३१२

पंढरिहूनी गांवा जातां – संत निळोबाराय अभंग – ३१२


पंढरिहूनी गांवा जातां ।
वाटे खंती पंढरिनाथा ॥१॥
आतां बोळवीत यावें ।
आमुच्या गांवां आम्हांसवें ॥२॥
तुम्हांलागीं प्राण फुटे ।
वियोगदु:खें पूर लोटे ॥३॥
निळा म्हणे पंढरीनाथा ।
चला गांवा आमच्या आतां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंढरिहूनी गांवा जातां – संत निळोबाराय अभंग – ३१२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *