संत निळोबाराय अभंग

वरी बुकीयाचे धूसर – संत निळोबाराय अभंग – ३१४

वरी बुकीयाचे धूसर – संत निळोबाराय अभंग – ३१४


वरी बुकीयाचे धूसर ।
अत्तर कस्तुरी केशर ॥१॥
तुळशी नाना सुमनमाळा ।
दिव्यसंबराचा सोहळा ॥२॥
पांडुरंगा ओंवाळिती ।
नारीनर अवलोकिती ॥३॥
निळा म्हणे दिपावळी ।
सोडिती चंद्रभागाजळीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वरी बुकीयाचे धूसर – संत निळोबाराय अभंग – ३१४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *