संत निळोबाराय अभंग

नामरुप नातळे ज्यासी – संत निळोबाराय अभंग – ३२२

नामरुप नातळे ज्यासी – संत निळोबाराय अभंग – ३२२


नामरुप नातळे ज्यासी ।
परात्पर ऐशी वदंती ॥१॥
तो हा आला पंढरपुरा ।
समाचारा भक्तांच्या ॥२॥
ओळखिला पुंडलिकें ।
केलें निकें पूजन ॥३॥
निळा म्हणे विटेवरी ।
स्थापिला तीरीं चंद्रभागे ॥४॥

नामरुप नातळे ज्यासी ।
परात्पर ऐशी वदंती ॥१॥
तो हा आला पंढरपुरा ।
समाचारा भक्तांच्या ॥२॥
ओळखिला पुंडलिकें ।
केलें निकें पूजन ॥३॥
निळा म्हणे विटेवरी ।
स्थापिला तीरीं चंद्रभागे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नामरुप नातळे ज्यासी – संत निळोबाराय अभंग – ३२२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *