संत निळोबाराय अभंग

चिमणाचि देखिला परि – संत निळोबाराय अभंग – ३६६

चिमणाचि देखिला परि – संत निळोबाराय अभंग – ३६६


चिमणाचि देखिला परि हा वाड झाला ।
गगनहि फांकला प्रकाश वरी ॥१॥
भरोनियां दाही दिशा कोंदाटला ।
पाताळा वरिही गेला पदांकु याचा ॥२॥
स्वर्ग माळा अंगी लेईला सुढाळ ।
कान्हो चक्रचाळ पंढरीचा ॥३॥
निळा म्हणे दिसे ईटेच्या नेहटीं ।
परी हा व्यापुनी सुष्टीं येथें उभा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चिमणाचि देखिला परि – संत निळोबाराय अभंग – ३६६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *