संत निळोबाराय अभंग

पाहिजे तें समयीं देणें – संत निळोबाराय अभंग – ३८३

पाहिजे तें समयीं देणें – संत निळोबाराय अभंग – ३८३


पाहिजे तें समयीं देणें ।
नेदितां उणें पडों कोठें ॥१॥
ऐसा कृपेचा सागर ।
रमावर श्रीविठ्ठल ॥२॥
उपकार याचे आठवितां ।
न संडे चित्ता आनंद तो ॥३॥
निळा म्हणे भरोंसा झाला ।
संदेह फिटला मानसींचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पाहिजे तें समयीं देणें – संत निळोबाराय अभंग – ३८३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *