संत निळोबाराय अभंग

पुष्पवतीच्या संगमीं – संत निळोबाराय अभंग – ३९२

पुष्पवतीच्या संगमीं – संत निळोबाराय अभंग – ३९२


पुष्पवतीच्या संगमीं ।
नारद मुनीच्या आश्रमीं ॥१॥
विष्णू आपण क्रीडा करी ।
उमटलि पदें गोजिरि ॥२॥
गाई गोपाळ संगती ।
वेणुवादनाची प्रीति ॥३॥
निळा म्हणे वाटी काला ।
आपण मध्यें अवघ्या मुला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पुष्पवतीच्या संगमीं – संत निळोबाराय अभंग – ३९२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *