संत निळोबाराय अभंग

नित्य निरामय सागरीं – संत निळोबाराय अभंग – ४५०

नित्य निरामय सागरीं – संत निळोबाराय अभंग – ४५०


नित्य निरामय सागरीं ।
मथन करुनी विचारशूरीं ॥१॥
कढिला नवनींताचा गोळा ।
तो हा विटेवरी सांवळा ॥२॥
जया तया लागे गोड ।
हरी क्षुघा अवघी चाड ॥३॥
निळा म्हणे दैवें हातीं ।
लागला जिहीं गाइला गीतीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नित्य निरामय सागरीं – संत निळोबाराय अभंग – ४५०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *