संत निळोबाराय अभंग

ऐसा आपीं आपरुप – संत निळोबाराय अभंग – ४८४

ऐसा आपीं आपरुप – संत निळोबाराय अभंग – ४८४


ऐसा आपीं आपरुप ।
करुनि त्रैलोक्या साटोप ॥१॥
नाहीं वेंचला उणा झाला ।
जैसा तैसाचि संचला ॥२॥
दाऊनियां चराचर ।
लपवी अंगी न मानी भार ॥३॥
निळा म्हणे नट लाघवी ।
नेदी कळों ठेवाठेवी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐसा आपीं आपरुप – संत निळोबाराय अभंग – ४८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *