संत निळोबाराय अभंग

हरीविण आहे कोण – संत निळोबाराय अभंग – ५१९

हरीविण आहे कोण – संत निळोबाराय अभंग – ५१९


हरीविण आहे कोण ।
सान मोठें वेगळें ॥१॥
सर्वांचाही सर्व साक्षी ।
अध्यक्षी हें नाम त्या ॥२॥
कर्मा ऐसें देतां फळ ।
सत्ता केवळ हे ज्याची ॥३॥
निळा म्हणे वीटे उभा ।
परि हा नभा व्यापक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरीविण आहे कोण – संत निळोबाराय अभंग – ५१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *