संत निळोबाराय अभंग

दुभिन्नले जया पाय – संत निळोबाराय अभंग – ५२२

दुभिन्नले जया पाय – संत निळोबाराय अभंग – ५२२


दुभिन्नले जया पाय ।
तया सुखा उणें काय ॥१॥
महिमा जाणें पृथुराजा ।
किंवा गौतमाची भाजा ॥२॥
ध्यानीं ध्यातां चंद्रमौळी ।
समाधिस्थ नित्य काळीं ॥३॥
निळा म्हणे सनकादिक ।
संतहि जाणती सकळिक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दुभिन्नले जया पाय – संत निळोबाराय अभंग – ५२२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *