संत निळोबाराय अभंग

सूर्य प्रकाशाचा नेणेचि – संत निळोबाराय अभंग – ५३४

सूर्य प्रकाशाचा नेणेचि – संत निळोबाराय अभंग – ५३४


सूर्य प्रकाशाचा नेणेचि महिमा ।
रात्रीचिया तमा न देखोनि ॥१॥
क्षीरसिंधु नेणे तृप्ती कैसी असे ।
क्षुधेचे वळसे इतरांसी ॥२॥
कल्पतरु नेणें औदार्य आपुलें ।
दैन्यचि देखिलें नाहीं तेणें ॥३॥
अमृता नाठवे अमत्व कैसेंही ।
मृत्यूचि त्या नाहीं म्हणोनियां ॥४॥
कामधेनु नेणें कामनेचा भोस ।
अपूर्णता तीस नातळतां ॥५॥
निळा म्हणे तैसा तुम्ही पांडुरंगा ।
नेणांचि वियोगा व्यापकपणें ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सूर्य प्रकाशाचा नेणेचि – संत निळोबाराय अभंग – ५३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *