संत निळोबाराय अभंग

अहो अज्ञानतिमिरनाशा – संत निळोबाराय अभंग – ५४६

अहो अज्ञानतिमिरनाशा – संत निळोबाराय अभंग – ५४६


अहो अज्ञानतिमिरनाशा ।
जगदाधीशा आदिसूर्या ॥१॥
देवा विठोजी कृपाघना ।
लेववा अंजना निज नेत्रीं ॥२॥
आपुलिये रुपीं सौरसु करा ।
हातीं धरा मज आतां ॥३॥
निळा म्हणे चित्तीं ।
हेंचि दिवस रातीं राहिले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो अज्ञानतिमिरनाशा – संत निळोबाराय अभंग – ५४६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *