संत निळोबाराय अभंग

आतां येऊनि सांभाळीं – संत निळोबाराय अभंग – ५५५

आतां येऊनि सांभाळीं – संत निळोबाराय अभंग – ५५५


आतां येऊनि सांभाळीं ।
केला माझा लळा पाळी ॥१॥
होशिल तूं कृपावंत ।
तरि कां ऐसें विपरित ॥२॥
बाळकासी मोहे ।
नीति पाळाविसी आहे ॥३॥
निळा म्हणे आतां ।
नाही धीर माझया चित्तां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां येऊनि सांभाळीं – संत निळोबाराय अभंग – ५५५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *