संत निळोबाराय अभंग

जाणे पाळूं लळा – संत निळोबाराय अभंग – ५६६

जाणे पाळूं लळा – संत निळोबाराय अभंग – ५६६


जाणे पाळूं लळा ।
आदि अवसान सोहळा ॥१॥
आपुलिया बाळकातें ।
मोहें प्रतिपाळी त्यांतें ॥२॥
खाऊं जेऊं घाली ।
ऐसी कृपाळु माउली ॥३॥
निळा म्हणे दुरी ।
न वचे सांडूनियां क्षणभरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाणे पाळूं लळा – संत निळोबाराय अभंग – ५६६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *