संत निळोबाराय अभंग

जाणोनियां मनोगत – संत निळोबाराय अभंग – ५६८

जाणोनियां मनोगत – संत निळोबाराय अभंग – ५६८


जाणोनियां मनोगत ।
ठेवा हात मस्तकीं ॥१॥
करा माझें समाधान ।
देऊनि वचन अभयाचें ॥२॥
आहे देवा तुम्हां हातीं ।
उगवूं गुंती जाणतां ॥३॥
निळा म्हणे वचनाधीन ।
नारायण तुमचिया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाणोनियां मनोगत – संत निळोबाराय अभंग – ५६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *