संत निळोबाराय अभंग

धांवोनियां येसी – संत निळोबाराय अभंग – ५७७

धांवोनियां येसी – संत निळोबाराय अभंग – ५७७


धांवोनियां येसी ।
प्रेम पान्हा तूं पाजिसी ॥१॥
तरीच वांचतील प्राण ।
नाहीं तरी आलें मरण ॥२॥
मायेवीण बाळा ।
वरी कोणाचा कळवळा ॥३॥
निळा म्हणे निज निगुती ।
पाळण पोषण तुझया हातीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धांवोनियां येसी – संत निळोबाराय अभंग – ५७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *