संत निळोबाराय अभंग

नको पाहों अंत – संत निळोबाराय अभंग – ५७९

नको पाहों अंत – संत निळोबाराय अभंग – ५७९


नको पाहों अंत ।
उडी घालीं वो त्वरित ॥१॥
माझे वांचतील प्राण ।
क्षुधे तृषें बोळवण ॥२॥
बाळा जाणसी उचित ।
माउली तूं कृपावंत ॥३॥
निळा म्हणे गंगे ।
माये माझे पांडुरंगे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नको पाहों अंत – संत निळोबाराय अभंग – ५७९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *