संत निळोबाराय अभंग

नाहीं कोणा उपेक्षिलें – संत निळोबाराय अभंग – ५८२

नाहीं कोणा उपेक्षिलें – संत निळोबाराय अभंग – ५८२


नाहीं कोणा उपेक्षिलें ।
बहुतां केलें सनाथ ॥१॥
माझेचि विशीं आळस केला ।
कां जी विठठला मी नेणें ॥२॥
प्रालब्धाचा ठेवा जैसा ।
आम्हां तैसा ओढवला ॥३॥
निळा म्हणे गेलों वायां ।
तुमच्या पायां न देखतां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं कोणा उपेक्षिलें – संत निळोबाराय अभंग – ५८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *