संत निळोबाराय अभंग

वेदवक्ता नारायण – संत निळोबाराय अभंग ६

वेदवक्ता नारायण – संत निळोबाराय अभंग ६


वेदवक्ता नारायण ।
तोचि तो आपण सर्वदृष्टा ॥१॥
वदवी सेवकाची वाणी ।
आपुल्या गुणी प्रवर्तपुनी ॥२॥
परम गुह्यार्थ् तोचि प्रगटी ।
आपण पोटीं संचारोनी ॥३॥
निळा म्हणे विठ्ठल हरी ।
वक्ता वैखरी तो वाचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वेदवक्ता नारायण – संत निळोबाराय अभंग ६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *