संत निळोबाराय अभंग

आम्ही नेणों भाव कैसा – संत निळोबाराय अभंग – ६२१

आम्ही नेणों भाव कैसा – संत निळोबाराय अभंग – ६२१


आम्ही नेणों भाव कैसा भक्तिरस ।
म्हणवूं तुमचे दास एक्या गुणें ॥१॥
मुखें गाऊं नाम पवाडे श्रीहरी ।
मुखें गाऊं नाम पवाडे श्रीहरी ।
उभे महाव्दारीं ठाकोनिया ॥२॥
नेणों ज्ञान ध्यानमंत्र योगकळा ।
आसन मुद्रा डोळा लक्ष कैसें ॥३॥
तत्व संख्या नेणो नित्यानित्यज्ञान ।
आठऊं चरण सकुमार ते ॥४॥
निळा म्हणे अगा रुक्मादेविवरा ।
आतां उचित करा आपुलें तें ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आम्ही नेणों भाव कैसा – संत निळोबाराय अभंग – ६२१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *