संत निळोबाराय अभंग

तुम्हांवीण कोणा सत्ता – संत निळोबाराय अभंग – ६४१

तुम्हांवीण कोणा सत्ता – संत निळोबाराय अभंग – ६४१


तुम्हांवीण कोणा सत्ता ।
आहे अनंता यदर्थी ॥१॥
जन्ममरणा हरुनियां ।
करी निज छाया कृपेची ॥२॥
कोण ऐसा आहे त्राता ।
भयभवहर्ता तुजवीण ॥३॥
निळा म्हणे म्हणोनि आलों ।
तुमचा झालों शरणागत ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्हांवीण कोणा सत्ता – संत निळोबाराय अभंग – ६४१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *