संत निळोबाराय अभंग

आबध्द वाचा मतिहीन – संत निळोबाराय अभंग – ६४३

आबध्द वाचा मतिहीन – संत निळोबाराय अभंग – ६४३


आबध्द वाचा मतिहीन ।
बुध्दी मळीण विषय लोभें ॥१॥
परि तुम्ही कृपावंत ।
कां हें वदवितां मी नेणें ॥२॥
न कळे अर्थप्रमेय तंतु ।
हेतु मातु दृष्टांतही ॥३॥
निळा म्हणे पुरुषोत्तमा ।
जाण महिमा तुमचा तुम्ही ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आबध्द वाचा मतिहीन – संत निळोबाराय अभंग – ६४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *