संत निळोबाराय अभंग

उगाचि वदवितां कां गा – संत निळोबाराय अभंग – ६४७

उगाचि वदवितां कां गा – संत निळोबाराय अभंग – ६४७


उगाचि वदवितां कां गा ।
वाचा माझी पांडुरंगा ॥१॥
कोणा न रुचे ऐकतां ।
हांसों लागती तत्वतां ॥२॥
म्हणती रचिलें हें पाखांड ।
सैरा वाजविलें तोंड ॥३॥
निळा म्हणे आतां ठेवा ।
दिला दयोकार तो हा देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उगाचि वदवितां कां गा – संत निळोबाराय अभंग – ६४७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *