संत निळोबाराय अभंग

काय द्याल तुम्हीं देवा – संत निळोबाराय अभंग – ६५८

काय द्याल तुम्हीं देवा – संत निळोबाराय अभंग – ६५८


काय द्याल तुम्हीं देवा ।
घ्यावी सेवा आमुचीच ॥१॥
पूवीपासूनि करीत आलों ।
कळासलों अभ्यासें ॥२॥
दयाल तें तें अवघें मिथ्या ।
आम्ही सत्या न संडूं ॥३॥
निळा म्हणे जीवन आम्हां ।
पुरुषोत्तमा दास्यत्व ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

काय द्याल तुम्हीं देवा – संत निळोबाराय अभंग – ६५८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *