संत निळोबाराय अभंग

नाम वाचे आठविलें – संत निळोबाराय अभंग – ६८२

नाम वाचे आठविलें – संत निळोबाराय अभंग – ६८२


नाम वाचे आठविलें ।
रुप मनीं सांठविलें ॥१॥
आतां फिरुनियां घरां ।
येशी आपणचि माघारा ॥२॥
लाविला मोकळा ।
भाव मागें सर्वकाळ ॥३॥
निळा म्हणे आतुडलें ।
बरें वर्म हातां आलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाम वाचे आठविलें – संत निळोबाराय अभंग – ६८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *